Yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa uutta pääomaa startupeille

Business Finland Venture Capital Oy tekee sijoituksia alkaviin yrityksiin sijoittaviin pääomarahastoihin. Toiminnan tarkoituksena on alkaviin yrityksiin keskittyvän pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen Suomessa. Markkinaa kehitetään yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohderahastomme keräävät vähintään puolet pääomastaan yksityisiltä sijoittajilta. Pääomasijoitusten avulla nuoret yritykset pystyvät toteuttamaan kehitys- ja kasvusuunnitelmiaan.

Sijoituskohteiksemme valitsemme rahastoja, joita hallinnoivien pääomasijoitusyhtiöiden avainhenkilöillä on näyttöjä menestyksestä yritys- tai sijoitustoiminnasta. He kykenevät sijoitusten lisäksi tuomaan yrityksiin tärkeää osaamista ja verkostoja auttaen niitä kansainvälisen kasvun alkuun. Otamme vastuullisen sijoittamisen näkökohdat huomioon sijoitustoiminnassamme.

Business Finland Venture Capital Oy on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö ja sen omistajaohjauksesta vastaa Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. Suomen valtio pääomittaa Business Finland Venture Capital Oy:tä vuosittain valtion talousarviosta.