Tekes Pääomasijoitus rakentaa alkavien yritysten rahastomarkkinaa

Tekes Pääomasijoitus Oy aloittaa tänä vuonna sijoitustoiminnan. Uusi yhtiö sijoittaa pääomarahastoihin, jotka sijoittavat suomalaisiin alkuvaiheen yrityksiin. Tarkoituksena on kehittää pääomasijoitusmarkkinaa korjaamalla yritysten alkuvaiheen rahoituksen tarjonnassa esiintyviä puutteita.

Tekes Pääomasijoitus Oy sijoittaa rahastoihin, jotka keräävät myös yksityistä pääomaa. Tekes Pääomasijoituksen osuus rahaston pääomista voi pääsääntöisesti olla enintään puolet, mutta voi joissakin tapauksissa yltää aina 60 prosenttiin asti.

”Kansainväliseen kasvuun pyrkivät alkavan vaiheen yritykset tarvitsevat rahoitusta ja hyötyvät kokeneiden yritystoiminnan ja sijoittamisen ammattilaisten tuesta yritystensä kehittämisessä. Tekes Pääomasijoitus Oy:n tavoitteena on saada yksityiset sijoittajat palaamaan alkuvaiheen riskisijoittamiseen ja mahdollistaa vahvaa osaamista omaavien pääomarahastoyhtiöiden syntyminen Suomeen. Olemme yksi rakennuspalikka kehityksessä, jossa Suomesta pyritään tekemään Euroopan johtava startup-keskus”, sanoo Tekes Pääomasijoituksen toimitusjohtaja Esko Raunio.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Tekes Pääomasijoitus Oy:llä on mahdollisuus käyttää voitonjaon epäsymmetriaa. Se tarkoittaa, että yksityisillä sijoittajilla on mahdollisuus saada suhteellista osuuttaan suurempi osuus rahaston tuotoista. Tekes Pääomasijoitus Oy arvioi tekevänsä 2-4 sijoitusta vuodessa. Yhtiö pyrkii sijoittamaan noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Tekes Pääomasijoitus Oy täydentää markkinaa, jossa toimii myös valtion omistama Suomen Teollisuussijoitus Oy. Teollisuussijoitus keskittyy rahastosijoituksissaan kasvuvaiheen yrityksiin sijoittaviin rahastoihin.

”Teollisuussijoitus jatkaa entiseen tapaan markkinaehtoisten sijoitusten tekemistä kasvuvaiheen yrityksiin sijoittaviin rahastoihin. Sijoitamme kasvurahastoihin myös hallinnoimamme Kasvurahastojen Rahasto II:n kautta. Tavoitteenamme on katalysoida markkinaan lisää yksityistä pääomaa ja edistää myös Euroopan Investointirahaston sijoituksia suomalaisiin riskirahastoihin. Ammattitaitoisten tiimien hallinnoimilla kasvurahastoilla on resursseja ja kykyä pitkäjänteiseen kasvun ja kansainvälistymisen rahoittamiseen”, sanoo Teollisuussijoituksen johtaja Anne Riekki.

Finnvera jatkaa aktiivisesti alkaviin yrityksiin tehtäviä suoria sijoituksia vuoden 2017 loppuun saakka.

”Julkisen toimijan rooli alkuvaiheen yritysten pääomasijoittajana on toimia vipuna yksityisen rahan houkuttelemiseksi yrityksiin, ja yksityinen sijoitustoiminta onkin aktivoitunut viime vuosien aikana Suomessa”, sanoo Finnveran pääomasijoitustoiminnasta vastaava johtaja Leo Houtsonen.

Suomen valtion kokonaan omistama Tekes Pääomasijoitus Oy toimii Innovaatiorahoituskeskus Tekesin omistajaohjauksessa. Yrityksen hallitus koostuu sijoittamisen ja yritystoiminnan ammattilaisista.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Esko Raunio, Tekes Pääomasijoitus Oy
esko.raunio@businessfinland.vc, 040 5439 252

Johtaja, nuoret yritykset, Jukka Häyrynen, Tekes
jukka.hayrynen@tekes.fi, 050 5577 970

Viestintäpäällikkö Josi Tikkanen, Tekes
josi.tikkanen@tekes.fi, 050 5577 719

Julkaistu kohteessa Yleinen