Tekes Pääomasijoitus Oy aloittaa rahastohaun

Tekes Pääomasijoitus Oy alkaa 25.8.2014 ottaa vastaan hakemuksia sijoituksista pääomarahastoihin.

Tekes Pääomasijoitus Oy sijoittaa pääomarahastoihin, joiden kohdeyrityksiä ovat suomalaiset alkavan vaiheen yritykset. Sijoituskohteeksi valittavan rahaston koko voi pääsääntöisesti olla enintään 20 miljoonaa euroa. Tekes Pääomasijoitus Oy:n sijoitus on tyypillisesti 25-50 prosenttia rahaston kokonaispääomasta, pääsääntöisesti kuitenkin enintään kuusi miljoonaa euroa.

Ennen hakemuksen jättämistä Tekes Pääomasijoitus Oy toivoo hallinnointiyhtiöitä ottamaan oma-aloitteisesti yhteyttä rahastoidean tunnustelua varten.

”Suomen startup-kentässä tapahtuu nyt paljon. Uskon, että pääsemme valitsemaan sijoituskohteita hyvien hakijoiden ja hakemusten joukosta”, sanoo toimitusjohtaja Esko Raunio.

Ohjeet sijoituksen hakemiseksi ovat yhtiön verkkosivuilla.

Tavoitteena on tehdä ensimmäiset sijoituspäätökset tämän vuoden aikana. Sijoituspäätökset tekee Tekes Pääomasijoitus Oy:n hallitus, joka koostuu pääomasijoittamisen kokeneista ammattilaisista.

”Tekes Pääomasijoitus Oy:n tavoitteena on, että yksityisten sijoitusten määrä alkuvaiheen yrityksiin sijoittaviin rahastoihin kasvaa. Sijoitamme vain osan rahaston kokonaispääomista, joten liikkeellelähtöön tarvitaan nyt myös yksityisiä pääomia”, sijoituspäällikkö Petri Serenius sanoo.

Tekes Pääomasijoitus Oy on Suomen valtion omistama yhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa Innovaatiorahoituskeskus Tekes. Yhtiön tehtävänä on edistää alkavien yritysten liiketoimintaa tekemällä sijoituksia pääomarahastoihin.

Lisätietoja:

Esko Raunio
toimitusjohtaja
+358 40 543 9252
esko.raunio(@)businessfinland.vc

Petri Serenius
sijoituspäällikkö
+358 50 599 3683
petri.serenius(@)businessfinland.vc

Julkaistu kohteessa Yleinen