Business Finland Venture Capital on uudistanut sijoitustoiminnan periaatteitaan

Business Finland Venture Capital Oy:n (BFVC) hallitus on uudistanut yhtiön sijoituspolitiikkaa ja tehnyt muutoksia riskirahoitusohjelmaan. Uudistuksien tavoitteena on parantaa alkavan vaiheen rahastojen toimintaedellytyksiä ja vahvistaa alkavan vaiheen yrityksien riskirahoituksen tarjontaa Suomessa. Muutosten taustalla on riskirahoitusohjelman toimivuudesta ja tuloksellisuudesta tehty riippumaton arviointi ja toiminnan kehittäminen saadun palautteen perusteella.

Keskeiset muutokset

Uudessa sijoituspolitiikassa kohderahaston enimmäiskokoa ei ole rajoitettu. BFVC:lta sijoitusta hakeva hallinnointiyhtiö perustelee rahaston kokoa sen sijoitusstrategialla ja omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan strategian toteuttamiseksi. Alarajaa rahastolle ei ole, mutta rahaston koon tulee mahdollistaa sen ammattimainen hallinnointi ja sijoituksen riskinmukainen tuotto-odotus.

BFVC:n sijoitussitoumuksen määrä arvioidaan rahastokohtaisesti, ja on enintään 50 prosenttia sen pääomista ja 20 milj. euroa.  Kohderahaston mahdollisuutta tehdä sijoituksia muihin kuin Suomessa rekisteröityihin yhtiöihin on myös lisätty ollen enintään 40 prosenttia rahaston pääomasta.

Muutokset eivät koske jo tehtyjä sijoituksia.

Voit tutustua BFVC:n toiminnasta tehtyyn arviointiin tästä ja yhtiön sijoituspolitiikkaan ja riskirahoitusohjelmaan seuraavien linkkien kautta:

Arviointiraportti
BFVC:n Sijoituspolitiikka
BFVC:n Riskirahoitusohjelma

Julkaistu kohteessa Yleinen