Blogiarkistot

Business Finland Venture Capital on uudistanut sijoitustoiminnan periaatteitaan

Business Finland Venture Capital Oy:n (BFVC) hallitus on uudistanut yhtiön sijoituspolitiikkaa ja tehnyt muutoksia riskirahoitusohjelmaan. Uudistuksien tavoitteena on parantaa alkavan vaiheen rahastojen toimintaedellytyksiä ja vahvistaa alkavan vaiheen yrityksien riskirahoituksen tarjontaa Suomessa. Muutosten taustalla on riskirahoitusohjelman toimivuudesta ja tuloksellisuudesta tehty riippumaton

Julkaistu kohteessa Yleinen

Lisää osaamista ja pääomaa – uusi 30 miljoonan rahasto bisnesenkeleille

Euroopan investointirahasto EIR ja Tekes Pääomasijoitus Oy ovat perustaneet uuden rahaston, joka sijoittaa yhdessä bisnesenkelien kanssa alkuvaiheen suomalaisiin startup-yrityksiin. Rahasto on kooltaan 30 miljoonaa euroa, josta Tekes Pääomasijoituksen osuus on 15 miljoonaa euroa. Uusi rahasto on osa Euroopan investointirahaston hallinnoimaa

Julkaistu kohteessa Yleinen

Jouni Hakalasta Tekes Pääomasijoitus Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Tekes Pääomasijoitus Oy:n yhtiökokous on valinnut varatuomari, MBA Jouni Hakalan yhtiön hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi. Hakala toimii Elinkeinoelämän keskusliiton pk-johtajana. Hallituksen jäseninä jatkavat edelleen KTM Ira van Gilse van der Pals, joka toimii Kirkon eläkerahaston sijoitusjohtajana sekä KTM Ari

Julkaistu kohteessa Yleinen

Tekes Pääomasijoitus Oy on sijoittanut 6 miljoonaa euroa Superhero Venture Fund 2015 Ky –rahastoon

Tekes Pääomasijoitus Oy on antanut 6 miljoonan euron sijoitussitoumuksen Superhero Venture Fund 2015 Ky –rahastoon. Rahaston koko on nyt noin 18,6 miljoonaa euroa ja tavoitekoko on 20 miljoonaa euroa. Tekes Pääomasijoitus Oy:n lisäksi rahaston sijoittajina on eläkelaitoksia, muita institutionaalisia sijoittajia,

Julkaistu kohteessa Yleinen

Tekes Pääomasijoitus Oy sijoittaa 6 miljoonaa euroa IPR.VC Fund I -rahastoon

Tekes Pääomasijoitus Oy on toteuttanut ensimmäisen riskirahoitusohjelmansa mukaisen pääomarahastosijoituksen. Rahasto on IPR.VC Fund I Ky, jonka hallinnointitiimin muodostavat Timo Argillander, Tanu-Matti Tuominen ja Jarkko Virtanen. Rahasto tekee sijoituksia pääosin suomalaisiin alkavan vaiheen digitaalisten sisältöjen yrityksiin, jotka tähtäävät kansainväliseen menestykseen. Rahaston

Julkaistu kohteessa Yleinen

Tekes Pääomasijoitus osti Finnveran osuudet Vigo-rahastoista

Tekes Pääomasijoitus Oy on ostanut Finnveran rahasto-osuudet Vigo-rahastoista. Kauppa pitää sisällään osuudet kuuteen Vigo-yrityskiihdyttämöjen yhteyteen perustettuun rahastoon. Vigo-ohjelma on vuonna 2009 aloitettu yrityskiihdyttämöohjelma, jonka tavoitteena on saada lisää yksityisiä kiihdyttämöitä Suomeen. Rahastojen hallinnoijat ovat Cleantech Invest, East Wings, Gorilla Ventures,

Julkaistu kohteessa Yleinen

Esko Raunion blogikirjoitus FVCA:n sivuilla

Lue Tekes Pääomasijoitus Oy:n toimitusjohtajan Esko Raunion 1.10.2014 julkaistu blogikirjoitus Rakennetaan markkina yhdessä kuntoon Suomen pääomasijoitusyhdsitys ry:n sivuilta.

Julkaistu kohteessa Yleinen

Ulkomaiset sijoitukset startupeihin kasvussa

Vuoden 2014 ensimmäinen vuosipuolisko oli yksi Suomen pääomasijoitustoimialan historian vilkkaimmista sijoitusten kappalemäärillä mitattuna, kertoo Suomen Pääomasijoitusyhdistys. Vilkkaus näkyi etenkin sijoitusten kappalemäärissä. Esimerkiksi siemenvaiheen sijoituksia alkaviin yrityksiin tehtiin 27 kappaletta, kun vuotta aiemmin luku oli 16, tilastoista selviää. Alkuvaiheen sijoitusmarkkinaa rakentamaan

Julkaistu kohteessa Yleinen

Tekes Pääomasijoitus Oy aloittaa rahastohaun

Tekes Pääomasijoitus Oy alkaa 25.8.2014 ottaa vastaan hakemuksia sijoituksista pääomarahastoihin. Tekes Pääomasijoitus Oy sijoittaa pääomarahastoihin, joiden kohdeyrityksiä ovat suomalaiset alkavan vaiheen yritykset. Sijoituskohteeksi valittavan rahaston koko voi pääsääntöisesti olla enintään 20 miljoonaa euroa. Tekes Pääomasijoitus Oy:n sijoitus on tyypillisesti 25-50

Julkaistu kohteessa Yleinen

Tekes Pääomasijoitus rakentaa alkavien yritysten rahastomarkkinaa

Tekes Pääomasijoitus Oy aloittaa tänä vuonna sijoitustoiminnan. Uusi yhtiö sijoittaa pääomarahastoihin, jotka sijoittavat suomalaisiin alkuvaiheen yrityksiin. Tarkoituksena on kehittää pääomasijoitusmarkkinaa korjaamalla yritysten alkuvaiheen rahoituksen tarjonnassa esiintyviä puutteita. Tekes Pääomasijoitus Oy sijoittaa rahastoihin, jotka keräävät myös yksityistä pääomaa. Tekes Pääomasijoituksen osuus

Julkaistu kohteessa Yleinen