Hae sijoitusta

Rahastosijoitusta haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella Business Finland Venture Capital Oy:ltä.

Hakemuksessa, jonka pituus tulisi olla enintään kymmenen A4-sivua on esitettävä seuraavat asiat:

 1. Business Finland Venture Capital Oy:ltä haettu sijoituksen määrä euroina ja rahaston tavoitekoko
 2. Hallinnointiyhtiön perustiedot
 3. Tiedot rahastosta
 • Rahaston nimi, juridinen muoto ja kotipaikka sekä muut perustiedot
 • Rahaston sijoitusstrategia sisältäen tiedot ja perustelut sijoitusmahdollisuudesta ja sijoitusteemoista, näkemyksen kohdeyritysten liiketoiminta-alueista, kohdeyritysten kehitysvaiheen ensisijoitusta tehtäessä, sijoitusten maantieteellisen jakauman ottaen huomioon riskirahoitusohjelman edellytykset sekä tuotto-odotuksen rahastotasolla ja yksittäisten sijoitusten tuottotavoitteen
 • Hankevirta: lähteet ja hankevirran tuottaminen/kehittäminen
 • Rahaston sijoitusten rakenne (sijoitusinstrumentit)
 • Rahaston sijoitusjakson ja toimikauden pituudet
 • Ensisijoituksiin ja jatkosijoituksiin varattavat osuudet rahaston pääomasta
 • Palkkiot ja voitonjako:
  • Tiedot rahaston hallinnointipalkkiosta, perustamiskustannusten enimmäismäärästä sekä tiedot muista palkkioista tai kustannuksista joista rahasto vastaa. Hallinnointiyhtiön budjetti oheistetaan liitteeksi
  • Ehdotetus rahaston voitonjaoksi. Jos hakija ehdottaa epäsymmetristä voitonjakoa, hakemuksessa tulee esittää perustelut tämän käytölle ja laskelma epäsymmetrisen voitonjaon vaikuttavuudesta
  • Ehdotetus voittopalkkioksi (carried interest)
 1. Tieto varainkeruun suunnitellusta aikataulusta sekä yhteenveto hakijan rahastoon tavoittelemista sijoittajista tai sijoittajaryhmistä sekä hakijan alustavat näkemykset sijoittajien tai sijoittajaryhmien sijoitussitoumusten määristä rahastoon
 2. Tiedot hallinnointiyhtiön henkilöistä (tiimin jäsenistä) ja heidän työkokemuksestaan ja sijoitustoiminnan tuotoista ryhmänä tai yksittäisinä henkilöinä (track record). CV:t oheistetaan liitteeksi
 3. Tiedot hallinnointiyhtiön henkilöiden ajankäytöstä rahastoa varten sekä henkilöiden mahdollisesti muista työsuhteesta, liiketoiminnasta tai ammattimaisesta sijoitustoiminnasta
 4. Hallinnointiyhtiön liiketoiminnan kehittämistavoite pitkällä aikavälillä ja henkilöstösuunnitelma rahaston toimikaudelle

Seuraavat asiakirjat oheistetaan hakemuksen liitteiksi ja niitä ei lueta hakemuksen enimmäissivumäärään:

 • Rahaston juridinen rakennekaavio sisältäen vastuunalaisen yhtiömiehen ja hallinnointiyhtiön ja näiden omistajat aina ylimpään omistajaan asti (henkilö- ja/tai y-tunnukset tulee myös esittää)
 • Hallinnointiyhtiö, sen rahastorakennekaaviossa esitetyt omistajat ja tiimin jäsenet, antavat kirjallisen suostumuksensa Business Finland Venture Capital Oy:lle luotto- ja maksuhäiriötietojensa, yritysyhteystietojensa sekä veronmaksutietojensa tarkistamiseksi palveluntuottajalta sekä veroviranomaiselta. Mainitut tahot antavat Business Finland Venture Capital Oy:lle myös kirjalliset selvityksensä mahdollisesti vireillä olevista, heitä koskevista oikeudenkäynneistään ja sekä heitä koskevista rikostuomioistaan. Suostumukset ja selvitykset esitetään hakemuksen liitteinä
 • Hallinnointiyhtiön henkilöt antavat kirjallisen suostumuksensa henkilötietojensa tallentamiseen Business Finland Venture Capital Oy:n kontaktitieto-, sijoittaja- ja sidosryhmärekisteriin
 • Kommentit ja mahdolliset muutosehdotukset Business Finland Venture Capital Oy:n mallirahastosopimukseen
 • Hallinnointiyhtiön henkilöiden CV:t
 • Hallinnointiyhtiön budjetti kuluvalle ja vähintään viidelle seuraavalle tilikaudelle
 • Luonnos rahaston sijoituspolitiikaksi
 • Luonnos vastuullisen sijoittamisen politiikaksi
 • Rahastosta mahdollisesti laadittu luonnos sijoitusmuistioista ja esitykset sijoittajille

Hakemus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: info (at) businessfinland.vc

Päätöksenteon tueksi Business Finland Venture Capital Oy tekee tai teettää tarpeellisen kaupallisen, taloudellisen ja oikeudellisen due diligence -tutkimuksen rahastosta ja sen hallinnointiyhtiöstä varmistaakseen että rahaston sijoituspolitiikka on liiketaloudellisesti perusteltavissa ja Business Finland Venture Capital Oy:n sijoituspolitiikan, riskirahoitusohjelman sekä valtiontukilainsäädännön mukainen.

Hakemuksen arviointivaiheessa Business Finland Venture Capital Oy pyytää hakijaa erikseen täyttämään oheisen mallin mukaisen due diligence -kyselylomakkeen.