Sijoitustoiminnan periaatteet

Business Finland Venture Capital Oy tekee sijoituksia pääomarahastoihin, jotka sijoittavat suomalaisiin alkaviin yrityksiin. Arvioimme tekevämme kahdesta neljään rahastosijoitusta vuosittain.

Sijoituskohteiksi valitsemme rahastoja, joita hallinnoivien pääomasijoitusyhtiöiden avainhenkilöillä on vahvaa toimialaosaamista, uskottava yrittäjä- tai sijoittajatausta sekä näyttöjä menestyksestä yritys- tai sijoitustoiminnasta. Rahastoa hallinnoivalla yhtiöllä ja sen avainhenkilöillä tulee olla uskottavat mahdollisuudet kerätä rahastolle riittävästi yksityistä pääomaa.

Business Finland Venture Capital Oy:n sijoitus rahastoon:

  • Kohderahaston kokonaispääoma perustuu rahaston sijoitusstrategiaan ja hallinnointiyhtiön osaamiseen ja kokemukseen.
  • Osuutemme rahastosta on merkittävä ja enintään puolet rahaston kokonaispääomasta. Sijoituksemme koko arvioidaan tapauskohtaisesti.
  • Rahastosijoituksemme voi sisältää valtiontukea. Business Finland Venture Capital Oy voi hyväksyä epäsymmetrisen voitonjaon rahaston yksityisten sijoittajien hyväksi. Epäsymmetrinen voitonjako lisää yksityisten sijoittajien tuotto-odotuksia, jos rahasto menestyy.

Mitä Business Finland Venture Capital Oy odottaa hakijalta:

  • Hallinnointiyhtiössä on riittävästi osaamista ja aikaisempaa kokemusta kohdeyritysten liiketoiminta-alueilta tai näyttöä onnistuneista sijoituksista rahaston sijoituspolitiikan aloilla sekä sijoitusten hallinnointiin riittävä osaaminen ja kokemus.
  • Rahastolla on uskottava ja toteuttamiskelpoinen sijoituspolitiikka kohdeyrityksien arvon nostamiseen ja riskinmukaisen tuoton tekemiseen rahaston sijoittajille. Rahastojen kohdeyritykset ovat siemen- tai käynnistämisvaiheen yrityksiä ensisijoitushetkellä.
  • Hallinnointiyhtiö pystyy keräämään rahastoon pääomaa yksityisistä lähteistä, kuten esimerkiksi institutionaalisilta sijoittajilta ja pääomarahastosijoituksia tekeviltä sijoitusyhtiöiltä.
  • Hallinnointiyhtiön avainhenkilöillä on halu ja kyky toimia pitkäjänteisesti ja kehittää toimintaansa pääomasijoittajana. Rahaston vastuunalainen yhtiömies, hallinnointiyhtiö, sen avainhenkilöt tai näiden omistajat (avainhenkilöt) sijoittavat itse rahastoon.
  • Rahastolla on vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Näin rahoitusta voi hakea:

Young man at workdiagram

Financial review