Tavoitteena lisätä yksityistä pääomaa alkaviin yrityksiin

Business Finland Venture Capital Oy:n tehtävänä on edistää yritysten alkuvaiheen liiketoimintaa tekemällä sijoituksia pääomarahastoihin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Pääomarahastojen sijoitustoiminnasta vastaavat yksityiset hallinnointiyhtiöt ja rahastojen sijoitusten kohteina ovat suomalaiset alkavan vaiheen yritykset.

Hallinnointiyhtiöt toimivat liiketaloudellisin perustein ja hakevat rahaston sijoittajille mahdollisimman hyvää tuottoa. Sijoitukset alkavan vaiheen yrityksiin ovat kuitenkin korkean riskin sijoituksia. Business Finland Venture Capital Oy voi hyväksyä, että rahaston yksityiset sijoittajat saavat suhteellista osuuttaan suuremman tuoton kannustaakseen yksityisiä sijoittajia sijoittamaan alkavan vaiheen rahastoihin.

Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on aikaisen kehitysvaiheen yrityksiin keskittyvän pääomasijoitusmarkkinan luominen Suomeen. Tehokkaammin toimivat alkuvaiheen yritysten pääomamarkkinat mahdollistavat nuorten kasvuyrityksien nopeamman kehittymisen ja kasvun. Tämä luo osaltaan pohjaa kansantalouden tuottavuuden kasvulle, elinkeinorakenteen uudistumiselle, työpaikkojen lisääntymiselle ja Suomen kilpailukyvyn parantumiselle.

Valtion omistama yhtiö

Business Finland Venture Capital Oy on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 2014.

Yhtiön hallitus vastaa sijoituspäätösten tekemisestä ja henkilöstö niiden valmistelusta. Toimintaa kuvaa sen riskirahoitusohjelma ja sijoituspolitiikka. Business Finland Venture Capital Oy:n toimintaperiaatteita on kuvattu muistiossa yhteiskuntavastuusta.

Tutustu Business Finland Venture Capital Oy:n tietosuojaselosteeseen kontaktitieto-, sijoittaja- ja sidosryhmärekisteristä ja tietosuojaselosteeseen sopimusten ja hankintojen henkilötiedoista.

Startup business