Siirry sisältöön
Uutinen 03.05.2017

Lisää osaamista ja pääomaa – uusi 30 miljoonan rahasto bisnesenkeleille

Euroopan investointirahasto EIR ja Tekes Pääomasijoitus Oy ovat perustaneet uuden rahaston, joka sijoittaa yhdessä bisnesenkelien kanssa alkuvaiheen suomalaisiin startup-yrityksiin. Rahasto on kooltaan 30 miljoonaa euroa, josta Tekes Pääomasijoituksen osuus on 15 miljoonaa euroa.

Uusi rahasto on osa Euroopan investointirahaston hallinnoimaa European Angels Fundia. EAF toimii jo kuudessa maassa ja sen kautta on rahoitettu yli 200 eurooppalaista startupia. Rahastolla on yhteissijoitussopimukset yli 50 eurooppalaisen bisnesenkelin kanssa.

"EIR lisää tukeaa suomalaisille pk-yrityksille ja etsii uusia rahoituslähteitä. Yksi esimerkki tästä on yhteistyö Tekes Pääomasijoitus Oy:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on monipuolistaa suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa ja yrittäjyysekosysteemiä", kertoo Euroopan investointirahaston varatoimitusjohtaja Roger Havenith.

Haussa kokeneita bisnesenkeleitä

Pääoman lisäksi rahaston tärkeä anti on osaamisen lisääminen ja levittäminen.

"Tavoitteena on saattaa suomalaisten bisnesenkelien osaaminen, verkostot ja kokemus kasvukykyisten ja kansainvälistymistä tavoittelevien startupien avuksi", sanoo Tekes Pääomasijoitus Oy:n toimitusjohtaja Esko Raunio.

Enkeli tekee sijoitukset ja hallinnoi niitä omasta ja rahaston puolesta yhteissijoitussopimuksen perusteella. Enkeliltä edellytetään näyttöjä onnistuneista sijoituksista ja kykyä sijoittaa vähintään 250 000 euroa suomalaisiin kasvuyrityksiin 10 vuoden aikana. Enkeli ja rahasto sitoutuvat yhteissijoitussopimuksessa sijoittamaan yhtä suuret määrät kohdeyrityksiin.

Enkelit valitsee Euroopan investointirahasto. Euroopan investointirahasto julkaisee valitut enkelit verkkosivuillaan.

Rahasto lisää monipuolisuutta

Tekes Pääomasijoitus Oy tekee sijoituksia alkaviin yrityksiin sijoittaviin pääomarahastoihin. Tähän mennessä yhtiö on sijoittanut kymmeneen rahastoon, jotka ovat keränneet pääomia yhteensä noin 108 miljoonaa euroa. Yksityisten sijoittajien osuus tästä summasta on noin 66 miljoonaa euroa. Rahastot ovat tehneet sijoituksia yhteensä yli 100 yritykseen.

EAF Finland -enkelirahasto on uudenlainen rahasto, joka yhdistää julkista ja yksityistä pääomaa sekä bisnesenkeleiden osaamista alkavien yritysten kasvun tueksi. Se rakentaa alkuvaiheen yritysten rahoitusmarkkinaa ja lisää yksityistä pääomaa tälle joukolle.

"Startup-yritysten alkuvaiheen rahoituksen monipuolistuminen on koko yrittäjyysekosysteemin etu. Uskomme, että enkelirahaston ja bisnesenkeleiden yhteissijoitukset leviävät eri toimialoilla ja lisäävät rahoitusta myös siemenvaiheen yrityksille", Raunio sanoo.

Bisnesenkelit voivat hakea yhteissijoitussopimusta EIR:n verkkosivuilla.

Lisätietoa

Euroopan investointirahastoF

Euroopan investointirahasto (EIR) kuuluu Euroopan investointipankki -ryhmään. Sen keskeisenä tehtävänä on tukea Euroopan mikro- ja pk-yrityksiä auttamalla niitä saamaan rahoitusta. EIR suunnittelee ja kehittää riski- ja kasvupääomaa, takauksia ja mikrorahoitusvälineitä, jotka on suunnattu erityisesti kyseiselle markkinasegmentille. Tässä tehtävässä EIR edistää EU:n tavoitteita, jotka koskevat innovointia, tutkimusta ja kehitystä, yrittäjyyttä, kasvua ja työllisyyttä.

Sijoitustiimi: Juho Aminoff, puhelin: +352 24 85 81 646, sähköposti: j.aminoff (at) eif.org

Tiedotus: David Yormesor, puhelin: +352 24 85 81 346, sähköposti: d.yormesor (at) eif.org

Tekes Pääomasijoitus Oy

Tekes Pääomasijoitus Oy:n tehtävänä on edistää yritysten alkuvaiheen liiketoimintaa tekemällä sijoituksia pääomarahastoihin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Yhtiön tavoitteena on aikaisen kehitysvaiheen yrityksiin keskittyvän pääomasijoitusmarkkinan luominen Suomeen.

Esko Raunio, toimitusjohtaja
Puhelin.: +358 40 543 9252
sähköposti: esko.raunio (at) businessfinland.vc