Siirry sisältöön

Pääomaa startupeille venture capital -rahastoista

Kohderahastojemme sijoitusten avulla alkavat yritykset pystyvät toteuttamaan kehitys- ja kasvusuunnitelmiaan.

Mitä?

Business Finland Venture Capital Oy (BFVC) edistää yhteistyössä venture capital -pääomarahastojen ja businessenkeleiden kanssa alkavan vaiheen yritysten liiketoimintaa ja venture capital -markkinan kehittymistä Suomessa.

Osaamisellamme tuemme uusien venture capital -rahastojen ja niiden hallinnointiyhtiöiden tuloa markkinnoille. Tuemme myös kohderahastojemme hallinnointiyhtiöiden liiketoiminnan kehittämistä.

Businessenkelit voivat hyödyntää BFVC:n ja Euroopan investointirahaston yhteistä EAF Finland -rahastoa sijoituksissaan suomalaisiin innovatiivisiin alkaviin yrityksiin.

Kenelle?

BFVC valitsee sijoituskohteikseen venture capital rahastoja, joita hallinnoivien pääomasijoitusyhtiöiden avainhenkilöillä on näyttöjä menestyksestä yritys- tai sijoitustoiminnasta sekä tarkoitus toimia pääomarahastojen hallinnoijina pitkäjänteisesti. Rahastot tekevät sijoituksensa kasvuhakuisiin startupyrityksiin.

Rahoitusta etsivän alkavan yrityksen tulee huomioida että sijoitamme ainoastaan pääomasijoitusrahastoihin.

Yhteystiedot

Lisätietoja toiminnastamme Business Finland Venture Capital Oy:n henkilöstöltä.

Venture Capitalin yhteystiedot

Yhtiö

BFVC on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö ja sen omistajaohjauksesta vastaa Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. Yhtiön hallitus vastaa sijoituspäätösten tekemisestä ja henkilöstö niiden valmistelusta.

Yhtiön tavoitteena on alkaviin yrityksiin keskittyvän monipuolisen ja kestävän pääomasijoitusmarkkinan kehittyminen Suomeen. Tehokkaammin toimivat alkuvaiheen yritysten pääomamarkkinat mahdollistavat nuorten kasvuyrityksien nopeamman kehittymisen ja kasvun. Tämä luo pohjaa kansantalouden tuottavuuden kasvulle, elinkeinorakenteen uudistumiselle, työpaikkojen lisääntymiselle ja Suomen kilpailukyvyn parantumiselle.

Kohderahastojemme hallinnointiyhtiöt hakevat rahaston sijoittajille mahdollisimman hyvää tuottoa. Edistääkseen alkavan vaiheen yrityksien pääomatarjontaa ja kannustaakseen yksityisiä sijoittajia sijoittamaan korkean riskin alkavan vaiheen rahastoihin, BFVC voi hyväksyä, että rahaston yksityiset sijoittajat saavat suhteellista osuuttaan suuremman tuoton. Tästä voitonjaon epäsymmetriasta päätetään tapauskohtaisesti.

Vastuullinen

sijoittaminen

BFVC edellyttää kohderahastoiltaan ja niiden hallinnointiyhtiöiltä vastuullisen sijoittamisen politiikkaa ja sen huomioimista rahaston sijoitustoiminnassa ja hallinnointiyhtiön toiminnassa.

Rahaston hallinnointiyhtiö nimeää vastuullisen sijoittamisen vastuuhenkilön senior -tason henkilöidensä joukosta. Kohderahastojen sijoittajaneuvostot seuraavat vastuullisen sijoittamisen politiikan toteutumista.

BFVC edellyttää, etteivät sen kohderahastot sijoita yrityksiin, jotka toimivat ase-, alkoholi-, tupakka-, uhkapeli- tai pornoteollisuudessa. Tämän lisäksi yhtiön kohderahastot eivät sijoita yhtiöihin, joiden toiminta rikkoo lakeja tai eettisiä toimintaperiaatteita.

BFVC kunnioittaa ja tukee yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja odottaa vastaavaa rahastojen hallinnointiyhtiöltä.

BFVC on suomalainen osakeyhtiö, joka maksaa verotettavan tulon perusteella verot Suomeen. BFVC ei hyväksy agressiivista verosuunnittelua kohderahastoissa, niiden hallinnointiyhtiöissä tai rahastojen kohdeyrityksissä. BFVC edellyttää, että rahastojen kohdeyritykset maksavat veronsa maihin, joissa niiden liiketoiminnan arvo syntyy.

BFVC ja sen henkilökunta toimii ammattimaisesti ja eettisesti. Yhtiö noudattaa tasapuolisuutta suhteissaan kohderahastoihin ja niiden hallinnointiyhtiöihin.