Siirry sisältöön

Sijoitustoiminnan periaatteet

BFVC tekee sijoituksia alkavan vaiheen venture capital -rahastoihin. Yhtiön tavoitteena on tehdä kahdesta kolmeen rahastosijoitusta vuosittain. 

BFVC edistää suomalaisen venture capital -markkinan kehittymistä ja tehtävän mukaisesti sijoittaa myös hallinnointiyhtiöiden ensimmäisiin rahastoihin. 

BFVC odottaa rahaston hallinnointiyhtiöltä seuraavaa:

 • Hallinnointiyhtiön avainhenkilöillä on vahvaa kokemusta yrittäjänä, sijoittajana tai yritystoiminnasta sekä tiiminä näyttöjä sijoitustoiminnasta ja arvonluonnista alkavan vaiheen yrityksissä
 • Hallinnointiyhtiön avainhenkilöt ovat sitoutuneita toimintaan ja muodostavat vahvan ja hyvin keskenään toimivan tiimin. Avainhenkilöiden osaaminen täydentävät toisiaan. BFVC:n näkemys on, että tiimin monimuotoisuus on yksi sen merkittävä menestystekijä.
 • Rahastolla on toteutuskelpoinen sijoitusstrategia, joka tarjoaa realistisen tuotto-odotuksen sijoitustoiminnan riskitaso huomioiden.
 • Hallinnointiyhtiö ymmärtää sen liiketoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen tärkeyden
 • Hallinnointiyhtiö pystyy keräämään rahastoon pääomaa yksityisistä lähteistä, kuten eläke- ja vakuutusyhtiöiltä, muilta institutionaalisilta sijoittajilta ja pääomarahastosijoituksia tekeviltä sijoitusyhtiöiltä.
 • Rahaston hallinnointiyhtiö tai vastuunalainen yhtiömies sijoittaa rahastoon
 • Rahastolla on vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

BFVC:n sijoitus rahastoon:

 • Kohderahasto sijoittaa alkavan vaiheen yrityksiin, joiden kasvumahdollisuudet perustelevat rahastomuotoisen sijoittamisen
 • Hallinnointiyhtiö, sen avainhenkilöt ja rahaston toimintatavat täyttävät Business Finland Venture Capital Oy:n vaatimukset
 • Kohderahaston sijoitusstrategia on perusteltu ja toteutettavissa
 • Kohderahaston tavoitepääoma on perusteltavissa rahaston sijoitusmahdollisuudella ja hallinnointiyhtiön resursseilla ja kokemuksella
 • Kohderahaston ensisijoituksista euroissa vähintään 50 prosenttia tulee kohdistua Suomessa rekisteröityihin yrityksiin. Hallinnointiyhtiön tulee perustella rahaston sijoitustoiminnan maantieteellinen kohdistuminen ja arvioida sijoitustoiminnan jakautumista maantieteellisesti
 • BFVC:n osuus rahaston sijoitussitoumuksista on merkittävä, enintään puolet rahaston kokonaispääomasta ja enintään 25 milj. euroa
 • BFVC:n sijoitussitoumus tai suuri osa siitä on mahdollista antaa rahaston ensimmäisessä suljennassa
 • BFVC:n sijoitussitoumus yhdessä muiden julkisten sijoitusten tai julkisesti hallinnoitujen sijoitusten kanssa on enintään 50 prosenttia rahaston kokonaispääomista
 • BFVC voi hyväksyä epäsymmetrisen voitonjaon rahaston yksityisten sijoittajien hyväksi hallinnointiyhtiön ensimmäisessä rahastossa. Epäsymmetrinen voitonjako lisää yksityisten sijoittajien tuotto-odotuksia, jos rahasto menestyy. Hallinnointiyhtiön toisiin ja sitä seuraaviin rahastoihin ei epäsymmetristä voitonjakoa käytettä. Epäsymmetriaa ei käytetä, jos rahastossa on sijoituksia muista julkisista lähteistä tai julkisesti hallinnoiduista varoista kuin BFVC:sta
 • Rahaston tulee noudattaa soveltuvia valtiontukisäädöksiä, jos rahastossa käytetään epäsymmetrista voitonjakoa
 • Kohderahaston sopimuskokonaisuus perustuu BFVC:n mallirahastosopimukseen liitteineen
 • Rahaston ehdot ovat, mahdollista epäsymmetriaa lukuunottamatta, markkinakäytännön mukaisia BFVC:n hyväksymiä

BFVC:n kohderahastot ovat vaihtoehtorahastoja, joiden hallinnoijilla tulee olla toimilupa tai joiden hallinnoijat ovat rekisteröitymisvelvollisia. Toimilupa- tai rekisteröitymisasiassa pyydämme mahdollisia hakijoita olemaan hyvissä ajoin yhteydessä Finanssivalvontaan.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja toiminnastamme Business Finland Venture Capital Oy:n henkilöstöltä.

Venture Capitalin yhteystiedot